Bố tôi chuẩn bị nghỉ hưu theo chế độ nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại công ty theo nguyện vọng. Vậy, ông cần tham gia bảo hiểm xã hội không? (Thu Trà, 30 tuổi)

Trả lời:

Chào bạn! Theo Điều 148 Bộ luật Lao động năm 2019, Nhà nước khuyến khích sử dụng người lao động cao tuổi làm việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm quyền lao động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi nghỉ hưu.

Vì vậy, sau khi nghỉ hưu theo chế độ, bố bạn vẫn muốn tiếp tục làm việc được nhà nước và pháp luật khuyến khích.

Về vấn đề tham gia bảo hiểm xã hội của bố bạn khi đi làm sau khi đủ điều kiện nghỉ hưu, theo khoản 9 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, "Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc". Vì vậy, bố bạn đang hưởng lương hưu thì không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi tiếp tục làm việc sau khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Ngoài ra, bố bạn đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội nhưng làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động (khoản 2 Điều 49 Bô luật lao động).

Đồng thời, bố bạn còn được người sử dụng lao động chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động).

Bạn nên lưu ý thêm các quyền lợi này để tư vấn cho bố.

Luật sư Lương Huy Hà

Giám đốc Công ty Luật TNHH Lawkey