Hiện nay, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ LĐTBXH đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét, tặng Huân chương Lao động các hạng: Nhất, Nhì, Ba và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các tập thể và cá nhân thuộc Bộ LĐTBXH.  

Cụ thể:

I. Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Đào Ngọc Dung, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH.
II. Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH
III. Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 cá nhân:
1. Ông Lê Hữu Long, Phó Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH;
2. Bà Đàm Thị Minh Thu, Phó Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH.
IV. Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 02 cá nhân:
1. Ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH;
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, Bộ LĐTBXH.
Để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định về quy trình, thủ tục hồ sơ đề nghị xét tặng tại Khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ, Văn phòng Bộ đề nghị các đơn vị đăng tải trên hệ thống cổng thông tin điện tử, báo điện tử, báo in của đơn vị để lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc đối với các tập thể và cá nhân nêu trên.
Người dân nếu phát hiện những vi phạm của tập thể và cá nhân nêu trên liên quan đến các tiêu chuẩn xét khen thưởng theo quy định có thể gọi đến các số điện thoại: 024.38269552, hoặc gửi thư về Văn phòng Bộ LĐTBXH (địa chỉ: Số 12, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội), hoặc gửi phản hồi vào địa chỉ thư điện tử: thiduakhenthuongbo@molisa.gov.vn trước ngày 22/4/2022, để Văn phòng tổng hợp trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.