Phát biểu khai mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Việc làm cho biết: Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng của đoàn viên công đoàn và người lao động Cục Việc làm. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công Đoàn Cục Việc làm nhiệm kỳ 2019 – 2023; quyết định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Công đoàn giai đoạn 2023 – 2028; đồng thời, bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028...
Các Đại biểu và Công đoàn bạn tại Tòa nhà Liên cơ quan Bộ Lao động - TBXH dự Đại hội
Đánh giá chung về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2023 của Công đoàn Cục Việc làm, trên tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo tranh thủ những điều kiện thuận lợi, khắc phục những khó khăn, Công đoàn  Cục Việc làm đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn  Cục Việc làm nhiệm kỳ 2019 - 2023 đã đề ra.
Công đoàn đã phát huy vai trò trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến công chức, viên chức, người lao động một cách có hiệu quả. Chủ động phối hợp với chính quyền phát huy tính tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn, trí tuệ của đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác chuyên môn và công tác công đoàn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; cải tiến chế độ làm việc, chế độ báo cáo thông tin…
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cục Việc làm đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; giáo dục nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên công đoàn; gắn liền phong trào “tự học tập, tự rèn luyện” với nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công đoàn cũng phối hợp với lãnh đạo Cục chỉ đạo đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị; vận động  công chức, viên chức, người lao động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; hoạt động thiện nguyện và ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, bão lụt... Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống của công đoàn viên bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị.
Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Đàm Thị Minh Thu phát biểu ghi nhận những kết quả của Công đoàn Cục Việc làm nhiệm kỳ 2019 - 2023
Tới dự và chỉ đạo Đại hội, bà Đàm Thị Minh Thu, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Lao động – TBXH, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, ghi nhận: Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn Cục Việc làm đã tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm, tạo điều kiện về nguồn lực của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị; vận động, động viên đoàn viên đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Đàm Thị Minh Thu đề nghị Công đoàn Cục Việc làm phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của đơn vị; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên thông qua tổ chức đối thoại định kỳ với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua do các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn phát động; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn để hoạt động ngày càng thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên hăng hái tham gia...
Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình và đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028
 Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Việc làm Nguyễn Thị Quyên phát biểu khai mạc Đại hội
Phát biểu tại Đại hội, Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình, nhấn mạnh: Thời gian tới, nhất là Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, vận động đoàn viên công đoàn xây dựng cơ quan, đoan vị vững mạnh. Nắm rõ tâm tư, nguyện vọng, quan tâm chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ chính trị, động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xây dựng thể chế, chính sách thực sự năng động, phù hợp và bám sát với thực tế lĩnh vực được giao.
Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình và Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Đàm Thị Minh Thu chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Cục Việc làm nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội Công đoàn Cục Việc làm đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 2 nhóm chỉ tiêu, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Qua đó, nhằm tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của mỗi  công chức, viên chức, người lao động Cục Việc làm, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.
Đại hội Công đoàn Cục Việc làm cũng đã bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028; bầu 06 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Bộ Lao động - TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028./.