2-153531.jpg

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023

Tham dự Diễn đàn có Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng  Y tế Đào Hồng Lan; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3-153650.jpg

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tham dự Diễn đàn và tham gia đối thoại, trả lời các quan tâm của các đại biểu tham dự
Diễn đàn còn có sự tham gia của 500 cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động của tất cả các tỉnh, thành phố, ngành, tập đoàn, tổng công ty trực thuộc đại diện cho 11 triệu đoàn viên, và hơn năm mươi triệu người lao động cả nước.
Diễn đàn tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Thứ nhất, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý tưởng, giải pháp và khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Thứ hai, xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế về việc làm, duy trì việc làm bền vững, nâng cao thu nhập, đời sống và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, phát triển các thiết chế nhà ở và hoàn thiện chính sách về bảo hiểm xã hội, phúc lợi cho người lao động; Thứ ba, phản ánh thực tiễn thi hành, nêu ý kiến góp ý đối với các dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người lao động như Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Nhà ở, Luật Công đoàn, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Đất đai...
Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã tham gia trả lời, giải đáp làm rõ các quan tâm của 500 đại biểu đại diện cho hơn 50 triệu người lao động trên toàn quốc.
Liên quan đến vấn đề sửa Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, trong tháng 8 này, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Trước đó Ủy ban Xã hội sẽ tiến hành thẩm định với tinh thần là tiếp thu kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội tại phiên chất vấn vừa qua, tập trung chỉnh sửa những vấn đề bất cập tại Luật với tinh thần để phát triển bảo hiểm xã hội Việt Nam đa tầng, linh hoạt, hiện đại và hội nhập; tăng quyền lợi cho người lao động, chứ không hạn chế quyền lợi của người lao động; trong đó tập trung vào 05 nhóm giải pháp chính và 12 nội dung trong Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương.
Thứ nhất là xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng và thêm tầng nữa là trợ cấp an sinh xã hội.
Thứ hai là hạn chế tối đa việc người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần. Bộ LĐTBXH sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo các phương án khác nhau, vừa bảo đảm ổn định an sinh xã hội, vì bảo hiểm xã hội là một trong 2 trụ cột của an sinh xã hội; đồng thời đảm bảo cho người lao động khi thực sự cần thiết họ có quyền được rút bảo hiểm xã hội, trên cơ sở hài hòa nhất.
Thứ ba, để đảm bảo người lao động không cần rút bảo hiểm xã hội một lần, nhưng vẫn có chính sách hỗ trợ khi họ gặp khó khăn. Ví dụ, khi người lao động gặp khó khăn, cần khoản kinh phí để đảm bảo cuộc sống thì cũng có chính sách hỗ trợ để họ không phải rút bảo hiểm xã hội.
Thứ tư, tập trung các giải pháp chống chậm, trốn, nợ đóng bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp.
“Ở đây cần làm rõ các nhóm chậm đóng khác, trốn đóng và nợ đóng bảo hiểm xã hội khác nhau. Chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến có thể áp dụng các chính sách, giải pháp các quốc gia đang áp dụng thực hiện để kiểm soát vấn đề này, đảm bảo hài hòa nhất và khắc phục các tồn tại trong thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp hiện nay. Tôi ví dụ, vừa qua có 204 nghìn lao động bị doanh nghiệp chậm đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, hiện nay, Bộ LĐTBXH cùng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã khoanh các khoản đó, để tập trung giải quyết chính sách cho người lao động, không để người lao động chịu thiệt thòi về quyền lợi họ được hưởng”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm rõ.
500-nguoi-lao-dong-du-dien-dan-nguoi-lao-dong-nam-2023-154125.jpg
Toàn cảnh Diễn đàn
Liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, Bộ trưởng khẳng định luôn xác định đây là “bà đỡ” của thị trường lao động và sẽ là nội dung được xem xét sửa cùng với Luật Việc làm vào năm 2025. Hiện nay kết dư của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp còn khoảng 100 nghìn tỷ đồng; vừa qua đã sử dụng 41 nghìn tỷ đồng, trực tiếp hỗ trợ cho người lao động trong dịch COVID-19, do vậy kết dư Quỹ hiện nay chỉ đảm bảo an toàn.
Liên quan đến Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Bộ trưởng cho biết, đây là quỹ vừa ngắn hạn, nhưng cũng có nội dung dài hạn và trong thực tiễn vừa qua Quỹ kết dư tương đối tốt, những mục tiêu của Quỹ đặt ra đều được giải quyết căn bản. Bộ LĐTBXH đã báo cáo Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm mức thu cho Quỹ tại doanh nghiệp từ 1% xuống 0,5% nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh; đặc biệt trong đại dịch COVID-19 cũng đã sử dụng Quỹ một phần.
Bộ trưởng thông tin thêm, quan điểm của Bộ LĐTBXH, nếu các đơn vị, doanh nghiệp phòng ngừa, bảo đảm an toàn lao động tốt, sẽ giảm thu Quỹ, việc sử dụng Quỹ này chủ yếu để bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người lao động trong quá trình làm việc. Việc sửa Luật An toàn, vệ sinh lao động sẽ được đăng ký vào năm 2025.
Liên quan đến việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng, Bộ trưởng thông tin, ngày 8/8 sắp tới, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ họp để xem xét, đánh giá tình hình lương tại doanh nghiệp với sự tham gia của cơ quan đại diện quyền lợi của người lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), cơ quan đại diện người sử dụng lao động (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) đánh giá thực tế tình hình sản xuất của doanh nghiệp, thu nhập của người lao động… để xem năm 2024 có điều chỉnh mức lương tối thiểu tại doanh nghiệp hay không? Nếu điều chỉnh thì điều chỉnh như thế nào? Sau quá trình lắng nghe các bên, cơ quan quản lý nhà nước về lao động sẽ đưa ra phương án chính thức trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định với tinh thần hài hòa nhất tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động.
Theo molisa.gov.vn