Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết, việc bảo đảm việc làm và an sinh xã hội cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Qua đó, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, đồng thời thể hiện cam kết của Việt Nam với quốc tế trong thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Những năm qua, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản nhằm thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về lao động, việc làm và an sinh xã hội, trong đó có 02 văn bản rất quan trọng đó là Luật Việc làm và Luật Bảo hiểm xã hội.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu khai mạc Hội thảo

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì soạn thảo Đề án xây dựng Luật Việc làm và Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi trong năm 2023-2024.

Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần thông tin rộng rãi những nội dung dự kiến sửa đổi và những điểm mới của chính sách về lao động, việc làm và an sinh xã hội đến các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là cộng đồng đối tác quốc tế, các doanh nghiệp FDI. “Đây cũng là cơ hội cho chúng tôi được lắng nghe các ý kiến chia sẻ của các đối tác và doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chính sách lao động, việc làm và an sinh xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn”, Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu được thông tin các nội dung liên quan những điểm mới của các dự thảo Luật sửa đổi: Những nội dung mới trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi do đồng chí Trần Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội trình bày; Luật Việc làm và định hướng sửa Luật Việc làm; Vấn đề quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP do Tiến sỹ Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm trình bày.

Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội Trần Hải Nam trình bày Những nội dung mới trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi

Hội thảo cũng tạo diễn đàn cho các đại biểu học tập, trao đổi kinh nghiệm của Hàn Quốc trong xây dựng chính sách về bảo hiểm việc làm và dịch vụ việc làm; Những khuyến nghị chính sách của ILO về an sinh xã hội Việt Nam; Kinh nghiệm về thực hiện chính sách lao động, việc làm và an sinh xã hội tại doanh nghiệp. Đây sẽ là cơ hội giúp các đơn vị chủ trì soạn thảo lắng nghe và tiếp thu những chia sẻ về kinh nghiệm quốc tế đối với các chính sách về lao động, việc làm, an sinh xã hội liên quan; đồng thời, tiếp tục thu thập các ý kiến góp ý làm cơ sở hoàn thiện thể chế chính sách trong thời gian tới.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm trình bày: Luật Việc làm và định hướng sửa Luật Việc làm; Vấn đề quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP

Theo Molisa.gov.vn