Để có cơ sở đánh giá, trình Hội đồng thẩm định đơn giá tư vấn, giới thiệu việc làm sử dụng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và trình Bộ trường ban hành Quyết định về đơn giá dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động sử dụng quỹ Bảo hiểm thất nghiệp dự kiến trong quý III/2023. Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến các cơ quan, đơn vị trung ương và địa phương về đơn giá tư vấn, giới thiệu việc làm sử dụng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tham dự và chủ trì hội thảo có Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh; Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình; Phó Cục trưởng Cục Việc làm Tào Bằng Huy và các đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương, đại diện một số Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và một số trường đại học, học viện.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh 

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, thực hiện Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, và Quyết định số 486/QĐ-TTg ban hành về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao xây dựng đơn giá dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động sử dụng quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Thứ tưởng Lê Văn Thanh nhấn mạnh: Việc xây dựng đơn giá tư vấn, giới thiệu việc làm cần đảm bảo yêu cầu tính đúng, tính đủ các chi phí, đơn giá ban hành phải phù hợp với tính đặc thù của thị trường lao động của các vùng miền và địa phương.