Tham dự buổi làm việc về phía Cục Việc làm có Cục trưởng Vũ Trọng Bình, đại diện Văn phòng Cục, Phòng Quản lý lao động và Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm. Về phía IOM, có bà Doyen YUN, Giám đốc Dự án và Quan hệ đối tác cùng các cán bộ chương trình, dự án vùng về di cư lao động.

Hình ảnh tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Vũ Trọng Bình đánh giá cao sự quan tâm của IOM về các vấn đề di cư của Việt Nam trong đó có di cư lao động và cho biết: vấn đề di cư của Việt Nam đã diễn ra trong khoảng thời gian khá dài và đến nay vẫn tiếp tục tiếp diễn, di cư lao động giúp người lao động tiếp cận nhiều hơn về các cơ hội việc làm. Trong bối cảnh đại dịch covid – 19 và cắt giảm lao động ở một số doanh nghiệp lớn Cục Việc làm đã phối hợp chặt chẽ với địa phương để nắm thông tin về lao động di cư mặc dù việc này cũng không ít khó khăn. Đại diện về phía IOM, bà Doyen YUN đã chia sẻ về các hoạt động của IOM trong thời gian qua tại khu vực và các ưu tiên trong kế hoạch của IOM Việt Nam trong thời gian tới.

Hai bên đã cùng thảo luận về các vấn đề liên quan đến di cư, đặc biệt là di cư lao động và những cơ hội, thách thức trong dự báo thị trường lao động, nhu cầu kỹ năng và xu hướng di cư tìm việc làm trong nước và ngoài nước. Hai bên cùng phối hợp xây dựng các đề xuất, ưu tiên phối hợp trong lĩnh vực di cư lao động giai đoạn 2024-2028 nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của Việt Nam thông qua việc thúc đẩy di cư an toàn, người di cư được trao quyền và nâng cao tay nghề.

P. Truyền thông, Trung tâm QGVDVVL