Tuy nhiên, từ tháng 12/2022 đến tháng 3 năm 2023, do ảnh hưởng của tình hình thế giới nên nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phải tiến hành thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm lao động, làm ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của 10.690 người lao động.

Đến tháng 4/2023, bên cạnh một số doanh nghiệp đã có lại đơn hàng, lao động trở lại làm việc và tuyển thêm lao động (Công ty TNHH Uy Việt, Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu, Công ty TNHH Dụ án Hồ Tràm, Hồ Tràm Mêlia, Chun Il Vina, Vega Fashion...) thì vẫn còn một số doanh nghiệp khó khăn, thiếu đơn hàng, phải cắt giảm lao động hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động (Công ty TNHH MTV Astaul VN; Công ty TNHH Cửu Tinh, Công ty Formosa) và doanh nghiệp ngưng hoạt động (Công ty TNHH may Tân Mỹ).
4926.jpeg
Tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Theo số liệu thống kê sơ bộ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có khoảng hơn 3.200 lao động bị mất việc và chấm dứt họp đồng lao động (trong đó có trên 1.750 lao động đã chuyển dịch lao động và tìm được việc làm mới); hơn 1.050 lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động; gần 2.382 lao động phải giảm giờ làm (giảm từ 0,5 - 02 ngày/tuần) và hàng chục ngàn lao động nghỉ Tết kéo dài kết hợp với nghỉ phép năm vì doanh nghiệp thiếu việc… Trong số lao động thống kê bị mất việc chưa tính lao động ngoại tỉnh làm việc tại các dự án Hóa dầu Long Sơn, Dự án Novaworld và một số công trình thi công, xây dựng khác… đã hết việc nay người lao động đã trở về địa phương.
Lao động mất việc, nghỉ việc chủ yếu là đối tượng lao động giản đơn, do vậy tỷ lệ lao động qua đào tạo trong các doanh nghiệp tăng lên so với cùng kỳ. Xu thế lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp đang chảy về khu vực lao động tự do, phi kết cấu, một số lao động di dời khỏi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn dẫn tới thu nhập bình quân của người lao động giảm so với năm 2022, thống kê sơ bộ thu nhập bình quân của người lao động là 10.500.000 đồng/người/tháng (giảm 7%). Nguyên nhân là do doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, hoạt động cầm chừng, hiệu quả kinh doanh giảm nên phải giảm giờ làm, không thực hiện tăng ca; tiền lương năng suất, tiền hỗ trợ, phúc lợi bị cắt giảm…
Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp khó khăn, dẫn đến người lao động bị cắt giảm giờ làm hoặc mất việc làm, song tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã luôn đồng hành và giải quyết kịp thời chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.
Đặc biệt, nhờ sự chỉ đạo của Sở LĐTBXH Bà Rịa – Vũng Tàu, sự hướng dẫn kịp thời của các đơn vị chuyên môn thuộc Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH), Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện linh hoạt các giải pháp nhằm giải quyết kịp thời chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời gian người lao động gặp khó khăn. Nhờ đó, chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã phát huy những tác dụng tích cực, thực hiện tốt vai trò “điểm tựa” cho người thất nghiệp, giúp người lao động ổn định phần nào cuộc sống, đợi tìm việc làm mới.
Kết quả, lũy kế đến tháng 4/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiếp nhận 6.566 hồ sơ đề nghị hưởng BHTN (bằng 120,8% so với cùng kỳ năm ngoái), số người có quyết định hưởng BHTN là 4.511 người (bằng 118,6% so với cùng kỳ năm ngoái) với số tiền 116 tỷ đồng. Riêng trong tháng 4/2023, số người nộp hồ sơ hưởng BHTN là 2.331 người (tăng gần gấp đôi so với tháng 3/2023).
Cùng với việc giải quyết kịp thời chế độ thất nghiệp cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm mới cho người thất nghiệp, nhằm sớm đưa người lao động quay trở lại thị trường lao động. Kết quả, trong 4 tháng đầu năm 2023, Trung tâm thực hiện tư vấn 12.827 ca; giới thiệu việc làm 320 ca; tổ chức 02 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của  26 doanh nghiệp, số lao động được sơ tuyển  300 lao động.
Bên cạnh đó, hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để được hỗ trợ, thông tin tuyển dụng lao động hoặc Phòng LĐTBXH tại địa bàn doanh nghiệp đóng để được hỗ trợ tuyên truyền thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp trên hệ thống loa đài, dán tại trụ sở khu phố, ấp và trụ sở UBND các xã, phường để người lao động dễ dàng tiếp cận…
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở LĐTBXH Bà Rịa – Vũng Tàu và Cục Việc làm, thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ chủ động phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp và các Phòng LĐTBXH rà soát, nắm bắt thông tin về nguồn lao động thất nghiệp địa phương; nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp trong và ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ đó, xây dựng phương án hỗ trợ kết nối việc làm giữa lao động và doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Tiếp tục tiếp nhận và giải quyết kịp thời chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động…
Nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội