sang-6-6-bo-truong-dao-ngoc-dung-dang-dan-tra-loi-chat-van-truoc-quoc-hoi-191224.jpg

Bộ trưởng LĐTBXH là một trong bốn vị tư lệnh ngành được chọn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. 

Theo đó, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội với những nội dung cơ bản như sau:
(1) Giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực; công tác quy hoạch, sắp xếp, tổ chức, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm cung cấp đủ lao động có kỹ năng nghề tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.
(2) Thực trạng việc làm cho người lao động và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tạo việc làm cho người lao động trong giai đoạn hiện nay.
(3) Giải pháp khắc phục bất cập, hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (doanh nghiệp trốn đóng, chiếm dụng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, tình trạng cấu kết, lập khống, làm giả hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm, chi sai chế độ…); công tác quản lý Quỹ Bảo hiểm xã hội; giải pháp khắc phục tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng.
Chịu trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Tham gia trả lời chất vấn có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Tư pháp; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.
Phát biểu trước khi trực tiếp trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cảm ơn Quốc hội đã tạo điều kiện để ngành được báo cáo Quốc hội về những vấn đề lớn, có ý nghĩa chiến lược quốc gia, liên quan trực tiếp đến đời sống, miếng ăn, giấc ngủ hàng ngày của người dân, người lao động.
Bộ trưởng điểm lại tình hình khó khăn ảnh hưởng tới thị trường lao động, việc làm cũng như nền kinh tế và đời sống người dân. Xu hướng thu hẹp thị trường sản xuất, quy mô việc làm đã diễn ra từ cuối năm 2022. Trong bối cảnh đó, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu, cả nước đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái để từng bước vượt qua những thách thức khó khăn, để triển khai những chính sách xã hội rộng lớn, trong đó có những chính sách chưa từng có tiền lệ.
Bộ trưởng điểm lại, hơn 2 năm qua, với Nghị quyết 30 của Quốc hội, cả nước đã triển khai 4 chính sách lớn nhằm hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động trong khắc phục khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 với trên 120.000 tỷ đồng, hỗ trợ trên 68 triệu lượt người dân, người lao động và trên 1,4 triệu lượt người sử dụng lao động.
Công tác giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nhân lực ngày càng được các bậc cha mẹ, người học và xã hội quan tâm. Quy mô đào tạo, chất lượng đào tạo được nâng lên góp phần quyết định vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
Bảo hiểm xã hội và công tác quản lý bảo hiểm xã hội ngày một đi vào nề nếp, giữ vai trò trụ cột quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội.
Tuy nhiên khi đối diện với những khó khăn, thách thức rất lớn trong và ngoài nước, sản xuất, kinh doanh trong nước đã và đang gặp nhiều khó khăn, vấn đề đời sống, lao động và việc làm cũng nảy sinh nhiều vấn đề phải đối mặt.
Một bộ phận người dân, người lao động gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống đòi hỏi thời gian tới chúng ta phải dự báo đúng tình hình, chủ động chuẩn bị và thích ứng trước những tác động và thách thức mới với các vấn đề lao động, việc làm, đào tạo và bảo hiểm xã hội - những vấn đề có quan hệ mật thiết với nhau với nguyên tắc chung là: “Nhìn xa - Chủ động sớm - Hành động mau lẹ - Ứng xử kịp thời”.
Molisa.gov.vn