Tài liệu Hướng dẫn sử dụng chức năng thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng lao động nước ngoài được xây dựng nhằm giúp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thông báo tuyển dụng, công chức duyệt tin, thẩm định thao tác chức năng liên quan trên phần mềm. Doanh nghiệp thực hiện chức đăng đăng tin tuyển dụng và đánh dấu kết quả tuyển dụng của các ứng viên ứng tuyển. Công chức duyệt tin tuyển dụng của doanh nghiệp: thực hiện xác nhận duyệt tin hoặc báo tin chưa hợp lệ tin tuyển dụng trước khi đăng lên trang công khai. Ngoài ra, công chức duyệt có thể thống kê báo cáo tuyển dụng theo thời gian, Tỉnh/thành phố, Tên doanh nghiệp. Công chức thẩm định: thực hiện tra cứu, tìm kiếm thông tin đăng ký tuyển dụng của doanh nghiệp để phục vụ nhiệm vụ được giao. Công chức thẩm định tra cứu, tìm kiếm thông tin tuyển dụng. Người tìm việc tham gia ứng tuyển tin tuyển dụng.

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng chức năng thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng lao động nước ngoài chi tiết theo tệp đính kèm hdsd-dvc-final-9-1-2024.pdf   và video hướng dẫn sử dụng 
leftcenterrightdel
 
 
TTQGVDVVL